Župní přebor v zálesáckém závodu zdatnosti

SOKOLSKÁ ŽUPA JUNGMANNOVA

Župní přebor odboru všestrannosti
v Zálesáckém závodu zdatnosti

Pořadatel: TJ Sokol Dobříš
Datum: sobota 25. dubna 2015
Místo konání: prostor v okolí vrchu Písek u lovecké chaty
Šimákovny na Brdech (u obce Jince)

Kategorie: žactvo 11 – 14 let rok narození 2001 – 2004
dorost 15 – 17 let rok narození 1998 – 2000
mladší žactvo rok narození 2005 – 2007

Tříčlenná družstva ve všech kategoriích – chlapecká, dívčí nebo koedukovaná.
Kategorie mladší žactvo nepostupuje do přeboru ČOS.

Základní předpis:
Zálesácký závod zdatnosti je soutěž sokolské všestrannosti. Koná se v přírodním prostředí, kdy na cca 3 ÷ 5 km dlouhém okruhu plní účastníci různé úkoly. Běží se na čas. K dosaženému času se za chybný úkon připočítávají trestné minuty.
Mladší žactvo poběží stejnou trať jako žactvo, ale otázky budou jednodušší. Dorost bude mít trať prodlouženou o azimutový úsek.

Disciplíny:
Topografie, práce s ohněm, překonávání překážek, poznávání přírodnin, lezení na strom, šplh na laně, uzlování, vlastivěda, morseovka, hod na svislý a vodorovný cíl, práce se sekerou, šošonský běh, sokolská historie a současnost, otázky ze zdravovědy, praktická část první pomoci.
Sekyry, buzoly i uzlovačky budou na stanovištích.
Kategorie dorostu musí mít vlastní buzolu – běh podle azimutu

Doprava:
Cestovné hradí vysílající jednota. Z Dobříše bude vypraven zvláštní autobus až na místo a zpět. Odjezd od Sokolovny – na náměstí v Dobříši v 9:00 hod.

Napsat komentář