2022

V roce 2022 byly získány tyto dotace, granty nebo příspěvky:

1. NSA: Dotační neinvestiční program Rozvoj a podpora sportu 2021-2025, č.j.: NSA0058/2020/A/1 na základě Výzvy 7/2022 – Všesportovní organizace 2022, č.j.: NSA-0058/2020/A/90.

Poskytnutí finančních prostředků z Jungmannovy župy tělocvičné jednotě probíhá na základě přefakturace části nákladů T.J.
V případě naší jednoty nám bylo umožněno čerpat finanční prostředky na:

* činnost oddílu všestrannosti – 11.870,-
* vybavení tělocvičen oddílů sportovní všestrannosti (Projekt I.) – 4.000,- Kč (zakoupení gymnastického klínu)

2. NSA: Dotační neinvestiční program Rozvoj a podpora sportu 2021 – 2025, č. j.: NSA-0058/2020/A/1 na základě Výzvy 14/2021 – Můj klub 2022, č.j. NSA-0058/2021/A/65 poskytla dotaci
v celkové výši 82.350,- Kč. (*Z důvodu nenaplnění podmínky dotace o dva cvičence v kategorii K1.1, byla odeslána vratka ve výši 3 240,- Kč na účet poskytovatele.)

Účelem neinvestiční dotace byla podpora činnosti SK/TJ dle části I. bod 1. Výzvy 14/2021 v oblasti: sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let; zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let.

3. MěÚ Jince: Finanční příspěvek v celkové výši 120.000,- Kč poskytnutý na provoz, údržbu a stavební úpravy sokolovny (100.000,- Kč), na činnost výboru a administrativu (10.000,- Kč), na činnost oddílů (10.000,- Kč) v rámci přímé podpory sportovních a zájmových aktivit.

4. NSA: Dotační neinvestiční program Rozvoj a podpora sportu 2021 – 2025, č. j.: NSA-0058/2020/A/1 na základě Výzvy 13/2022 – Provoz a údržba 2022, č.j. NSA-0058/2020/A/120 poskytla dotaci v celkové výši 56.100,- Kč.

Účelem neinvestiční dotace byla podpora sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení, a to prostřednictvím podpory provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení, kteří provozují sportovní zařízení celoročně, nikoliv jednorázově či příležitostně.