Nový Knín a okolí

TJ SOKOL JINCE turistický oddíl a oddíl starší ženy zve turisty, cvičenky a další příznivce na výlet

“Nový Knín a okolí“ sobota 11. dubna 2015
Sraz: objednaný autobus, zastávka Jince-nádraží 8.00 hod., sokolovna 8,05 hod.,náměstí 8,10 hod.

Program: výlet objednaným autobusem přes Dobříš do oblasti Nového Knína:
Prostřední Lhota – Muzeum „Špýchar“ ze života venkovského obyvatelstva středního Povltaví
Chotilsko-expozice „Z historie staré Vltavy“
Nový Knín- „Muzeum zlata“
Dle časových možností při zpáteční cestě zastávka ve Staré Huti – „ Strž-Památník K.Čapka“ nebo vycházka po naučné stezce kolem říčky Kocáby. Zastávka na občerstvení v Novém Kníně, vstupy dospělí 40 Kč, děti, senioři 20 Kč.
Závazné přihlášky u J. Tesařové se zálohou na autobus 70,- Kč/dospělá osoba v sokolovně čtvrtky 18-18,30 hod.

za oddíl zve J.Tesařová
tel. 605206721 , e-mail: tesarovajana@atlas.cz

Valná hromada

Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Jince se koná 7.3.2015 od 14 hod. v jinecké Sokolovně.

Program
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Kontrola usnesení z poslední VH
4. Zpráva o činnosti za rok 2014
5. Zpráva o hospodaření za rok 2014
6. Zpráva revizní komise
7. Různé (členské příspěvky 2015, situace v jednání s obcí o prodeji Sokolské zahrady, výhled činnosti 2015 a plánované akce, řešení provozu Sokolovny)
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr