Pronájem

Ceny pronájmu prostorů T. J. Sokol Jince schválené valnou hromadou 9.3.2022


tělocvična + přísálí…………………………………4 000 Kč/ den
(pro sportovní i nesportovní akce)

tělocvična bez přísálí………………………………2 000 Kč/ den
(pro sportovní i nesportovní akce)

tělocvična + přísálí………..100 Kč/ osoba/ noc, max. 4 000 Kč
(za účelem přespání ve vlastních spacích pytlích pro organizaci nebo skupinu osob za účelem sportovní nebo turistické akce)

tělocvična……………………………………………….300 Kč/hod.
(pro sportovní akce)

tělocvična…………400 Kč/hod. + 100 Kč za každou další hod.
(pro nesportovní akce)

přísálí tělocvičny………………………………………200 Kč/hod.
(pro sportovní akce)

přísálí tělocvičny………………………………………250 Kč/hod.
(pro nesportovní akce)

K zprostředkování pronájmu* kontaktujte výbor Jednoty e-mailem na adresu: info@sokoljince.cz

* V případě dlouhodobé spolupráce s naší organizací lze domluvit individuální cenovou nabídku.