2019

V roce 2019 byly získány tyto dotace, granty nebo příspěvky:

1. Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tematického zadání  „Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit“
ve výši 40.000,- Kč (+ navýšení 20 % z vlastních zdrojů). Dotace poskytnuta na zajištění realizace Akce/Projektu: Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže v Jincích.
Evidenční číslo Akce/Projektu: SVČ/VSA/037424/2019.

2. Finanční příspěvek na provoz, údržbu a stavební úpravy Sokolovny ve výši 140.000,- Kč z rozpočtu Městyse Jince
v rámci přímé podpory sportovních a zájmových aktivit.

3. Finanční příspěvek na činnost oddílů ve výši 10.000,- Kč
z rozpočtu Městyse Jince v rámci přímé podpory sportovních
a zájmových aktivit.

4. MŠMT: Dotační neinvestiční program státní podpory sportu na období roku 2019 MŮJ KLUB ve výši 119.900,- Kč. (č.j.: MSMT- 29088/2018-2)
Účelem programu byla podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let, a to na základě předložených projektů na financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou, zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.
Název podpořeného projektu:
Sportovní všestrannost dětí a mládeže TJ Sokol Jince 2019

 

5. Grant odboru všestrannosti ČOS na rok 2019 na podporu a zabezpečení pravidelné organizované tělovýchovné činnosti
v oddílech všestrannosti a OS T.J. Účelová dotace 5.600,- Kč

6. Grant odboru všestrannosti ČOS na rok 2019 z Projektu II. vybavení tělocvičen Sokol 21 (Standardizace vybavení tělocvičen oddílů sportovní všestrannosti T.J.) Účelová dotace ve výši
7.500,- Kč pro zakoupení gymnastického doskočiště.