2019

V roce 2019 byly získány tyto dotace, granty nebo příspěvky:

1. Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tematického zadání  „Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit“
ve výši 40.000,- Kč (+ navýšení 20 % z vlastních zdrojů). Dotace poskytnuta na zajištění realizace Akce/Projektu: Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže v Jincích.
Evidenční číslo Akce/Projektu: SVČ/VSA/037424/2019.

2. Finanční příspěvek na provoz, údržbu a stavební úpravy Sokolovny ve výši 140.000,- Kč z rozpočtu Městyse Jince
v rámci přímé podpory sportovních a zájmových aktivit.

3. Finanční příspěvek na činnost oddílů ve výši 10.000,- Kč
z rozpočtu Městyse Jince v rámci přímé podpory sportovních
a zájmových aktivit.