Zahájení činnosti oddílu cvičení rodičů s dětmi

7. března od 15. hod. zahajuje činnost oddíl

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 

 

pod vedením nové cvičitelky Michaly Sabotové. Lekce budou probíhat každé úterý od 15:00 – 16:30 hod., v případě vašeho zájmu můžete kontaktovat přímo paní cvičitelku na
tel. čísle: +420 736 255 168 nebo e-mailem na adresu: sabotova.michala@seznam.cz, případně můžete rovnou dorazit na první lekci 😉

Volební valná hromada T.J. Sokola Jince

Výbor T.J. Sokol Jince oznamuje, že 

volební valná hromada  

se koná v neděli dne 26. března
v jinecké Sokolovně
od 14.00 hod.

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení                                                         2. Volba pracovních komisí – návrhové, volební                             3. Zprávy o činnosti jednoty a oddílů za rok 2016                           4. Zpráva o hospodaření jednoty za rok 2016 a rozpočet na r. 2017 5. Zpráva revizní komise                                                                 6. Volba členů výboru a revizní komise                                           7. Různé                                                                                           8. Diskuse                                                                                       9. Usnesení a závěr

Zveme k účasti všechny naše členky a členy!

Tělocvičná akademie Sokola Jince

P O Z V Á N K A

 V sobotu dne 18. února 2017 od 14.00 hod. se uskuteční v jinecké Sokolovně
„Tělocvičná akademie Sokola Jince“

 

s ukázkou cvičení našich vybraných oddílů. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, sourozence cvičenců, ostatní příznivce, obyvatele Jinecka a okolí. Přijďte se podívat, co se u nás od loňského roku změnilo, co se natrénovalo a vypilovalo, zjistit jaké oddíly v Jednotě přibyly. Třeba zjistíte, že s námi chcete také začít cvičit 😉

Srdečně zve
Výbor TJ Sokol Jince