Sokolská všestrannost, starší ženy

Vedoucí oddílu: Jana Tesařová – tel. +420 605 206 721

Pondělí  17:00 – 18:00 hod


Oddíl všestrannosti Starší ženy TJ Sokol Jince  se schází na svých pravidelných cvičeních každé pondělí  od 17.00 do 18.00 hod. v průměrném  počtu  8 – 15 cvičenek v tělocvičně sokolovny.

Obsah a náplň cvičení je zaměřena pro tuto věkovou kategorii. Jedná se o protahovací a kondiční cvičení při hudbě. Ve cvičebních hodinách využíváme pro zlepšení kondice cvičení na  lavičkách,  židlích, žebřinách, z náčiní míče, kroužky, cvičební šňůry, PE lahve naplněné vodou, cvičení na gymbalech, cvičení s overbally apod.

Cvičíme podle hesla „každý dle svých možností” a „i dva je skupina“, to znamená, že cvičební hodina se koná i při počtu dvou cvičenek a nikdo se nemusí stydět, když něco úplně nezvládne. Oddíl je otevřen všem věkovým kategoriím.

Rádi mezi sebou uvítáme nové cvičenky se zájmem o trochu jiný pohyb, než jaký je při vaření, úklidu, nákupech atd.

 starší ženy

Napsat komentář