2020

V roce 2020 byly získány tyto dotace, granty nebo příspěvky:


1. NSA: Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 „COVID-SPORT“ (č.j.: NSA-0036/2020/COV/03) na základě Výzvy 1/2020, č.j.: NSA-0276/2020/01 poskytla dotaci v celkové výši 13.312,- Kč. Účelem neinvestiční dotace bylo zmírnění dopadů celosvětové pandemie COVID-19 na činnost sportovních organizací, které byly zasaženy důsledky vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a vydání mimořádných opatření, a to pro oblast podpory – provozu sportovních zařízení, organizace sportovních akcí, nájmu sportovního zařízení.

2. MŠMT: Program Organizace sportu 2020 – Pohyb a zdraví, Rozhodnutí č. 502020_3B_009, rozdělení dotace oddílům všestrannosti prostřednictvím “střešní” organizace. Poskytnutí finančních prostředků z Jungmannovy župy tělocvičné jednotě probíhá na základě přefakturace části nákladů T.J. V případě naší jednoty nám bylo umožněno čerpat finanční prostředky na:

* podporu a zabezpečení pravidelné organizované tělovýchovné činnosti v oddílech všestrannosti; účelový příspěvek 9.600,-
* na vybavení tělocvičen oddílů sportovní všestrannosti (Projekt I.); účelový příspěvek pro zakoupení dřevěné lavičky 3.500,- Kč.
* podporu župních soutěží odboru všestrannosti; účelový příspěvek ve výši 4.500,-

3. Finanční příspěvek na provoz, údržbu a stavební úpravy Sokolovny a příspěvek na činnost oddílů  ve výši 120.000,- Kč z rozpočtu Městyse Jince v rámci přímé podpory sportovních a zájmových aktivit.