Oddíl všestrannosti mladšího žactva

Vedoucí oddílu: Lenka Drvoštěpová, Veronika Merhoutová

Čtvrtek 15:30 – 17:00 hod

Cvičební schéma:

rozběhání  –  zahřátí organismu, motorická zdatnost

rozcvička – protahování, posilování, správné držení těla, rozvoj motoriky a rovnováhy

hlavní část  –  atletika (okrajově), gymnastika, míčové hry.

Každá hodina je koncipována monotématicky s určitým zaměřením a procvičování.

závěr – šplh, pohybové hry apod. vše formou her přizpůsobených věku a schopnostem dětí

Cvičení je zaměřeno na zvládnutí základních gymnastických prvků (kotoul, stoj na hlavě, stoj na rukou, hvězda, rondat, most) a na cvičení na gymnastickém náčiní (přeskoky přes kozu, výskoky na bednu, odrazová technika), cvičení na kruhách (visy, houpání) a hrazdě (výmyk, toč). Zvládnutí různých míčových technik a koordinace pohybu.

Cvičení je provozováno formou zábavy a není zaměřeno na gymnastický dril a přesné zvládnutí gymnastických prvků.

Cvičení je pro děti od 6 do 10 let (mladší a starší děti po domluvě).

Napsat komentář