2017

V roce 2017 byly získány tyto dotace, granty nebo příspěvky:

1.Individuální účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“
ve výši 75.000,- Kč (+ navýšení 5 % z vlastních zdrojů). Dotace poskytnuta na zajištění realizace Akce/Projektu: Vybavení zrekonstruovaných prostor sociálního zázemí tělocvičny.
Evidenční číslo Akce/Projektu: FHT/PHT/033174/2017.

2. Státní dotace MŠMT Program III. – projekt Činnost sportovních organizací ve výši 3.300,- Kč.

3. Státní dotace MŠMT Program IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení ve výši 103.500,- Kč (+ navýšení 30 % z vlastních zdrojů).
Z této dotace byla hrazena modernizace části topného kanálu a sádrokartonové podhledy v sociálním zázemí.

4.Státní dotace MŠMT Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech ve výši 113.000,- Kč.

5. Provozní dotace poskytnutá Úřadem městyse Jince na údržbu a provoz sportovního zařízení ve výši 130.000,- Kč.