2018

V roce 2018 byly získány tyto dotace, granty nebo příspěvky:

1. Dotace ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence. Investiční dotace ve výši 300.000,- Kč na zajištění realizace Akce/Projektu: II. Etapa Stavební úpravy Sokolovny Jince.
Evidenční číslo Akce/Projektu: SVČ/VSA/033722/2018.
Projekt řešil realizaci stavebních úprav přísálí (byly instalovány nové podhledy a elektroinstalace) a vybudování skladu nářadí.

2. MŠMT: Dotační neinvestiční program státní podpory sportu na období roku 2018 MŮJ KLUB ve výši 122.000,- Kč.
(č.j.: MSMT-31868/2017)
Účelem programu byla podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let, a to na základě předložených projektů na financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou, zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.

3. Státní dotace MŠMT Projekt odboru všestrannosti na rok 2018 z programu Organizace sportu pro všechny – Výzva č. 2 projekt vybavení tělocvičen pro oddíly všestrannosti T.J. Účelová dotace  ve výši 6.000,- Kč, jejíž výši stanovuje Sokolská župa Jungmannova jako “střešní” organizace.

4. Státní dotace MŠMT Projekt odboru všestrannosti na rok 2018 z programu Organizace sportu pro všechny – Výzva č. 2 projekt na činnost oddílů všestrannosti T.J. Účelová dotace 4.400,- Kč, jejíž výši stanovuje Sokolská župa Jungmannova jako “střešní” organizace.

5. Dotace poskytnuté Úřadem městyse Jince na údržbu a provoz sportovních zařízení ve výši 130.000,-