Volební valná hromada T.J. Sokola Jince

Výbor T.J. Sokol Jince oznamuje, že 

volební valná hromada  

se koná v neděli dne 26. března
v jinecké Sokolovně
od 14.00 hod.

Program:

1. Zahájení a kontrola usnesení                                                         2. Volba pracovních komisí – návrhové, volební                             3. Zprávy o činnosti jednoty a oddílů za rok 2016                           4. Zpráva o hospodaření jednoty za rok 2016 a rozpočet na r. 2017 5. Zpráva revizní komise                                                                 6. Volba členů výboru a revizní komise                                           7. Různé                                                                                           8. Diskuse                                                                                       9. Usnesení a závěr

Zveme k účasti všechny naše členky a členy!

Napsat komentář