Valná hromada

Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Jince se koná 7.3.2015 od 14 hod. v jinecké Sokolovně.

Program
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Kontrola usnesení z poslední VH
4. Zpráva o činnosti za rok 2014
5. Zpráva o hospodaření za rok 2014
6. Zpráva revizní komise
7. Různé (členské příspěvky 2015, situace v jednání s obcí o prodeji Sokolské zahrady, výhled činnosti 2015 a plánované akce, řešení provozu Sokolovny)
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

Napsat komentář