Archiv autora: Jan Hrkal

Informace na internetu

V menu Informace najdete nově pod položkou Informace na internetu odkazy na zajímavé stránky spojené se Sokolem (a do budoucna i s pohybem obecně).

Například zde najdete odkaz na stránky České obce sokolské, kde si můžete stáhnout elektronickou verzi časopisu Sokol a časopisu Vzdělatelské listy.

Na neoficiálním serveru Sokola na adrese www.sokol.cz zase najdete odkazy na akce pořádané jednotlivými jednotami.

Jinecké slavnosti 16.8.

Nejbližší naše akce je účast na Jineckých slavnostech 16.8. na Sokolské zahradě v Jincích, kde budeme organizovat několik zábavných sportovních disciplin pro širokou veřejnost. Přijďte se podívat a protáhnout tělo. Akce je vhodná pro děti i dospělé.

Sokol v novém

V letošním roce se v TJ Sokol Jince událo hodně změn – zvolilo se nové vedení Sokola a s tím i souvisí nová energie, která do Sokola přišla. Výsledkem této nové energie je vytvoření čtyř nových oddílů (mažoretky, tanečky po holky, společenský tanec a bojové umění – sebeobrana). Dalším výsledkem této nové energie je snaha o větší propagaci naší jednoty a sportu obecně. Proto se například setkáváte s těmito novými stránkami, můžete nás najít na Facebooku či Google+.